شرایط اخذ نمایندگی
By: Admin 2019.08.11

شرایط اعطای نمایندگی شرکت سوسوز  ( با برند تجاری دنیز پایپ )


1- نماینده باید از فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی شهر یا استان مطبوع خود بوده و عمده فروش باشد.
2- نماینده بایستی مکان تجاری یا مسکونی که به نام خود دارد را به رهن کامل شرکت به منظور حسن انجام تعهدات خویش درآورد.
3- نماینده باید میزان فروش سالیانه خود را پیش از عقد قرارداد به صورت تخمینی اعلام نماید.
4- خرید اولیه از شرکت فقط نقدی است و به تناسب خرید اولیه تا پنج برابر آن نماینده در شرکت دارای اعتبار خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق در به رهن درآوردن ملک از سوی نماینده ، بایستی سفته ای که مبلغ آن در حین قرارداد مشخص خواهد شد را در اختیار شرکت قرار دهد و همچنین یک نفر را به عنوان ضامن به شرکت معرفی نماید.
6- ارسال دو برگ تصویر برابر با اصل شده از شناسنامه ، کارت ملی ، اسناد مالکیت و جواز کسب یا مدرک ثبتی شرکتی و 2 قطعه عکس 4*6آدرس :تهران شهرک صنعتی عباس آباد خیابان سعدی نبش بلوار فردوسی پلاک 1570
Email:danizpipe@yahoo.com
info@danizpipe.com
www.danizpipe.com

تلفن واحد فروش: 36427437 – 021

 


دريافت اطلاعات اخذ نمایندگی