کنترل کیفیت
By: Admin 2019.08.11

واحد کنترل کیفیت شرکت سوسوز

با توجه به اینکه ارتقای سطح کیفی محصولات و تعهد به کیفیت در سر لوحه کار شرکت سوسوز مشهد قرار دارد لذا واحد کنترل کیفیت با نظارت دقیق بر مراحل تولید و انجام تست های لازم بر روی مواد اولیه و محصولات در حین و پایان تولید سعی میکند تا محصولی منطبق با استانداردهای ایران و جهان به مشتریان ارائه کند. 
در همین راستا، بخش کنترل کیفیت شرکت سوسوز مشهد، طبق برنامه های تدوین شده به صورت ساعتی، روزانه و هفتگی کلیه ی فعالیت های کاری و تولیدی را مورد نظارت قرار میدهد و هدف از آن کنترل تمامی پارامترها در محدوده ی استاندارد و کاهش تغییرات در طی فرآیند می باشد.
کنترل کیفیت در 3 حوزه ی "کنترل مواد اولیه"، "کنترل حین تولید" و "کنترل محصول نهایی" به اجرا در می آید. فعالیت های این واحد در حوزه های مطرح شده شامل موارد ذیل می باشد:
1-    تعیین شاخص های استاندارد بین المللی
2-    اندازه گیری شاخص ها از طریق آزمون های استاندارد در آزمایشگاه
3-    مقایسه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون ها با شاخص های استاندارد
4-    انجام اقدام اصلاحی در صورت مشاهده ی عدم انطباق

1 . کنترل مواد اولیه

کلیه مواد اولیه اعم از مواد پلی پروپیلن، مستربچ و مهره های برنجی قبل از استفاده در تولید مورد آزمایش قرار میگیرند:
پلی پروپیلن از لحاظ دانسیته، تست MFI، رطوبت و  OIT مورد آزمون قرار میگیرد.
مستر بچ از لحاظ دانسیته، حلالیت در اسید، OIT، مواد فرار و رطوبت مورد آزمون قرار می گیرد.
مهره های برنجی از لحاظ مطابقت ابعادی شیارها، تست مکانیکی تنش، آنالیز شیمیایی، تست مطابقت بر روی قطعه پلیمری و شکل ظاهری قطعات بررسی و آزمایش می شوند.

2 . کنترل های حین تولید

کلیه پارامترها در حین فرایند تولید محصولات دنیز پایپ، طی فرم های تدوین شده دقیق و کامل به صورت ساعتی و روزانه مورد بررسی قرار می گیرند: کنترل  دمـا، کنترل فشار، کنترل قالب ها، کنترل تنظیمات، کنترل سرعت، کنترل عملیات چاپ و برش، کنترل  شکـل ظاهـری، کنترل ابعادی، کنترل بسته بندی و نشانه گذاری.

3 . کنترل محصولات

کلیه ی محصولات تولید شده اعم از لوله و اتصالات و نحوه ی بسته بندی و انبارش آن ها در آزمایشگاه واحد کنترل کیفیت شرکت سوسوز مورد بررسی قرار میگیرند.

آزمایش های این واحد عبارتند از:

-    مقاومت در برابر فشار درونی: تست فشار هیدرواستاتیک کوتاه مدت و بلندمدت
-    مقاومت ضربه ای
-    نرخ جریان مذاب (مواد اولیه و محصولات)
-    بازگشت طولی
-    عبو رنور
-    ابعاد
-    وضعیت ظاهری
-    نشانه گذاری
-    جوش
-    OIT
-    DSC
-    حلالیت در اسید
-    اندازه گیری میزان خاکستر