معرفی آزمایشگاه
By: Admin 2016.06.21

معرفی آزمایشگاه


آزمایشگاه سوسوز مشهد با استعانت از پروردگار متعال و با تکیه بر نیروی انسانی با انگیزه و کارآمد خود همواره تلاش دارد تا همگام با استانداردهای روز دنیا به بررسی کیفی محصولات تولیدی این واحد پرداخته و با استفاده از جدیدترین دستگاهها بتواند به بهترین نحو با انجام صحیح آزمون ها نتایج درست و دقیقی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
آزمایشگاه اکرودیته سوسوز مشهد در اردیبهشت ماه سال 1393 با بکارگیری از توان تخصصی کارشناسان فنی  خود موفق به دریافت پروانه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد خراسان رضوی در زمینههای ذیل شد:
 کلیه آزمون های لوله و اتصالات پلی پروپیلن مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3و2و1-6314 ISIRI
شناسایی پایه انواع پلیمرها به روش DSC مطابق با استاندارد ملی  ISIRI 7186-6
تعیین زمان القاء اکسایش (OIT) مطابق استاندارد ملی ISIRI 7186-6
آزمایشگاه سوسوز مشهد همچنین با پیاده سازی و استقرار الزامات استاندارد ایزو آی ای سی 17025 در خردادماه 1394 موفق به اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.