تحقیق و توسعه
By: Admin 2019.08.11


واحد تحقیق و توسعه، هسته مرکزی دنیای کسب و کار نوین است و باعث گردیده ارتباط مثبت و مستقیمی بین تحقیق و توسعه و بهره وری شرکت در تمامی بخش ها پدید آید.

از جمله اهداف مهم واحد تحقیق و توسعه دنیزپایپ عبارتند از:

پرسنل متخصص فنی واحد تحقیق و توسعه شرکت سوسوزتوانایی طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس خواست مشتریان با بالاترین کارایی را دارند.

پروژه های برجسته واحد تحقیق و توسعه:


تولید محصولات از مواد اولیه کشور کره جنوبی R200 و R2400 


    طراحی و ساخت کلکتورهای پلیمری به روش فیوژن:

شرکت سوسوز  در سال 1385 با دریافت پیشـنهادی از سازمان آب و فاضـلاب مشهـد مبـنی بر ساخت کلکـتور آماده جهت انتـقال آب از انشعـابات آن سـازمان به منازل با تقسیم آب یکسان بین طبقات و واحد های متفاوت مبادرت به طراحی، ساخت کلکتورهای پیشنهادی نمود و در سال 1385 موفق به ثبت اختراع کلکتورهای پلیمری به روش فیوژن با شماره ثبت اختراع 62502 گردید. شرکت سوسوز مشهد در سال 1391 اقدام به  تهیه استاندارد کارخانه ای برای این محصول نمود و درسال 1393 موفق به ثبت استاندارد کارخانه ای در اداره کل استاندارد خراسان رضوی گردید.

    طراحی و اجرای خط مونتاژ کلکتور


    طراحی و اجرای خط تولید گرانول خودرنگ